+359 885 557 044 / +359 879 500 389 dfk_delfinite@abv.bg

Уважаеми родители,във връзка с организираният от нас турнир за деца на възраст 5 г.-7 г. на 16.05.2015г. и финали на 17.05.2015г.,децата ви ще получат бележки с указания точно в колко часа да ги доведете на турнира.За ваше улеснение ви предоставяме и тук 6-те графика за участие на децата според групата и градината , която посещават .Участие в турнира ще вземат децата от 3-та и 4-та група :

СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА за 3-та група

Уважаеми родители,ДФК”Делфините” организира 5-ти турнир по футбол за деца от 5г. до 7г. ,който ще се проведе на 16.05.2015г. на изк.игрище на МЕИ /под Терапията/ и 17.05.2015г. –финали на игрищата на Общински Спортен Комплекс в кв”Младост” /до ледената пързалка/. Турнирът ще бъде разделен на наколко части . За децата от 3-та група от ЦДГ 13 Звездичка,ОДЗ 2 Д-р П.Берон,ОДЗ 6 Палечко,ОДЗ 1 Маргаритка и Отборите на Делфините 1-2-3 -турнирът започва на 16.05. от 10:00ч. , и ви молим да осигурите тяхното присъствие в 9:30ч..
Участието на децата от 3-та група ще приключи към 11:30 ч. . Входът е свободен без ограничения! Молим да осигурите присъствието на децата! Всички ,които имат фланелки на ДФК “Делфините” да са облечени с тях!Надолу децата могат да бъдат облечени с долница или с къси панталонки.Осигурете вода за децата!


СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА за 3-та група

Уважаеми родители,ДФК”Делфините” организира 5-ти турнир по футбол за деца от 5г. до 7г. ,който ще се проведе на 16.05.2015г. на изк.игрище на МЕИ /под Терапията/ и 17.05.2015г. –финали на игрищата на Общински Спортен Комплекс в кв”Младост” /до ледената пързалка/. Турнирът ще бъде разделен на наколко части . За децата от 3-та група от ОДЗ 14 Дружба, ЦДГ 39 Звънче,ЦДГ 15 Гълъбче,ОДЗ 13 Детска радост,ОДЗ 12Първи Юни и ОДЗ 15 Морска Звездица -турнирът започва на 16.05. от 11:30ч. , и ви молим да осигурите тяхното присъствие в 11:15ч..
Участието на децата от 3-та група ще приключи към 13:00 ч. . Входът е свободен без ограничения! Молим да осигурите присъствието на децата! Всички ,които имат фланелки на ДФК “Делфините” да са облечени с тях!Надолу децата могат да бъдат облечени с долница или с къси панталонки.Oсигурете вода за децата!


СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА за 3-та група

Уважаеми родители,ДФК”Делфините” организира 5-ти турнир по футбол за деца от 5г. до 7г. ,който ще се проведе на 16.05.2015г. на изк.игрище на МЕИ /под Терапията/ и 17.05.2015г. –финали на игрищата на Общински Спортен Комплекс в кв”Младост” /до ледената пързалка/. Турнирът ще бъде разделен на наколко части . За децата от 3-та група от ,ОДЗ 3 Делфинче ,ЦДГ 38 Ян Бибиян ,ЦДГ 5 Слънчо ,ЦДГ 43 Синчец и ЦДГ 44 Крилатко -турнирът започва на 16.05. от 13:00ч. , и ви молим да осигурите тяхното присъствие в 12:45ч..
Участието на децата от 3-та група ще приключи към 14:30 ч. . Входът е свободен без ограничения! Молим да осигурите присъствието на децата! Всички ,които имат фланелки на ДФК “Делфините” да са облечени с тях!Надолу децата могат да бъдат облечени с долница или с къси панталонки.Осигурете вода за децата!
СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА за 4-та група

Уважаеми родители,ДФК”Делфините” организира 5-ти турнир по футбол за деца от 5г. до 7г. ,който ще се проведе на 16.05.2015г. на изк.игрище на МЕИ /под Терапията/ и 17.05.2015г. –финали на игрищата на Общински Спортен Комплекс в кв”Младост” /до ледената пързалка/. Турнирът ще бъде разделен на наколко части . За децата от 4-та група от OДЗ 14 Дружба,ЦДГ 13 Звездичка,ОДЗ 2 Петър Берон,ОДЗ 6 Палечко и ОДЗ 1 Маргаритка -турнирът започва на 16.05. от 15:00ч. , и ви молим да осигурите тяхното присъствие в 14:45ч..
Участието на децата от 4-та група ще приключи към 16:15 ч. . Входът е свободен без ограничения! Молим да осигурите присъствието на децата! Всички ,които имат фланелки на ДФК “Делфините” да са облечени с тях!Надолу децата могат да бъдат облечени с долница или с къси панталонки.Осигурете вода за децата!


СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА за 4-та група

Уважаеми родители,ДФК”Делфините” организира 5-ти турнир по футбол за деца от 5г. до 7г. ,който ще се проведе на 16.05.2015г. на изк.игрище на МЕИ /под Терапията/ и 17.05.2015г. –финали на игрищата на Общински Спортен Комплекс в кв”Младост” /до ледената пързалка/. Турнирът ще бъде разделен на наколко части . За децата от 4-та група от OДЗ 13 Детска Радост,ОДЗ 3 Делфинче,ЦДГ 15 Гълъбче,ЦДГ 39 Звънче и ЦДГ 38 Ян Бибиян-турнирът започва на 16.05. от 16:00ч. , и ви молим да осигурите тяхното присъствие в 15:45ч..
Участието на децата от 4-та група ще приключи към 17:00 ч. . Входът е свободен без ограничения! Молим да осигурите присъствието на децата! Всички ,които имат фланелки на ДФК “Делфините” да са облечени с тях!Надолу децата могат да бъдат облечени с долница или с къси панталонки.Осигурете вода за децата!


СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА за 4-та група

Уважаеми родители,ДФК”Делфините” организира 5-ти турнир по футбол за деца от 5г. до 7г. ,който ще се проведе на 16.05.2015г. на изк.игрище на МЕИ /под Терапията/ и 17.05.2015г. –финали на игрищата на Общински Спортен Комплекс в кв”Младост” /до ледената пързалка/. Турнирът ще бъде разделен на наколко части . За децата от 4-та група от ЦДГ 40 Щастливо Детство,ЦДГ 44 Крилатко,ЦДГ 5 Слънчо,ЦДГ 43 Синчец и ОДЗ 12 Първи Юни-турнирът започва на 16.05. от 17:00ч. , и ви молим да осигурите тяхното присъствие в 16:45ч..
Участието на децата от 4-та група ще приключи към 18:00 ч. . Входът е свободен без ограничения! Молим да осигурите присъствието на децата! Всички ,които имат фланелки на ДФК “Делфините” да са облечени с тях!Надолу децата могат да бъдат облечени с долница или с къси панталонки.Осигурете вода за децата!